Veilig sportklimaat

Naar een veiliger sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is door het Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse SportFederatie (NOC/NSF) opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Zie voor meer informatie ook de site https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat.

Bij Midlandia willen we ook graag een veilige en prettige omgeving creëren voor spelers, vrijwilligers, supporters en bezoekers. In de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en dit aan te pakken. Het bestuur van Midlandia heeft besloten om op dit intiitatief van NOC/NSF in te haken.

Wat houdt dat preventief beleid in? Het NOC/NSF geeft aan:
  • het hebben van Gedragscode en Omgangsregels
  • en een belangrijk hulpmiddel is het verplichtstellen Van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen

Omgangs- en gedragsregels hebben is één. Maar om deze regels bij iedereen tussen de oren krijgen, is een ander verhaal. Dus wat gaan we o.a. doen:

  1. Regels vermelden op het inschrijfformulier en bespreken met nieuwe leden (ouders).
  2. Regels bespreken bij het inzetten van nieuwe vrijwilligers.
  3. Op de website aandacht besteden aan de regels.
  4. Gedragsregels zichtbaar maken in de kantine.
  5. Elkaar aanspreken op naleving van de regel

Regels en VOG voorkomen geen grensoverschrijdend gedrag. Het laat wel zien dat we het als vereniging serieus nemen, werk van maken en eisen stellen aan vrijwilligers die met jeugd omgaan. Het gaat dan ook een structureel onderdeel worden van ons verenigingsbeleid. Daarnaast is het hebben van gedrags- en omgangsregels 1 ding, maar wat veel belangrijker is om af en toe een gesprek met vrijwilligers over hun eigen ervaringen te houden: wat gaat goed, wat minder en waar heeft iemand moeite mee. Dus dat gaan we ook doen. Het VOG gaan we verplichtstellen voor vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Bij vrijwilligers die jonger zijn dan 18 jaar beperken we ons tot een gesprek en het laten ondertekenen van de gedragsregels. Het gaat daarbij om vrijwilligers waarbij personen in staat zijn om een band met kinderen op te bouwen. Dus coaches/begeleiders en organisatoren van jeugdactiviteiten.

 

Scroll naar top