Algemene informatie

Onze visie
Korfbalvereniging Midlandia is een club waar leden zich betrokken en thuis voelen en waar korfbal het verbindende element vormt. Midlandia is daarom meer dan een sportclub waar je komt trainen en spelen; het is een club waar je vrienden treft, en waar je je in een prettige sfeer kunt inspannen en ontspannen.

Geschiedenis
KV Midlandia is opgericht op 2 juni 1964. Na eerst jaren te hebben gespeeld op terrein bij de Rumpst, werd op 8 mei 1985 een eigen clubhuis geopend aan de Tolhuislaan, waar nu ook nog wordt gespeeld.
Intussen is Midlandia een middelgrote Korfbal vereniging. Er wordt met 2 senioren- (vanaf 19 jaar), 1 recreanten- en 6 jeugdteams gespeeld.

De structuur
Het bestuur van Midlandia bestaat uit 5 personen; deze mensen worden verkozen op de Algemene Leden Vergadering die elk jaar in september/oktober plaatsvindt. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één van volgende commissies: Technische commissie, Pr&Communicatie, Activiteitencommissie, Beheer&Onderhoud, Leden, Sponsoring&Geldwerfacties. Zie ook: Structuur Midlandia.

De Technische Commissie wordt door de leden direct gekozen op de VALV. In de TC neemt ook altijd een bestuursafgevaardigde zitting. In de Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen seizoen; de financiën worden besproken; en de nieuwe contributies en begroting vastgesteld.

De spelers van het 1e team worden gekozen door de hoofdtrainer/coach. De andere teams worden in principe ingedeeld door de TC. 
Alle teams van Midlandia spelen Midlandia op zaterdag. Heb je ambitie om in Midlandia 1 te spelen dan wordt van je verwacht dat je elke keer komt trainen en alle wedstrijden kunt spelen. Voor Midlandia 2 geldt een verplichting van 1x per week trainen.
Naast deze competitie-spelers is er ook nog een grote groep recreatieve korfballers: de Reko. Zij trainen 1 keer per week en doen daarnaast (op vrijwillige basis) regelmatig mee aan toernooien.

De korfbalcompetitie bestaat uit 3 delen: een herfstcompetitie (augustus~oktober), een zaalcompetitie (november~maart) en een voorjaarscompetitie (april~juni). Voor de teams die wedstrijdkorfbal spelen (i.t.t. breedtekorfbal) is de voorjaarscompetitie een vervolg op de najaarscompetitie.

Nevenactiviteiten
Zoals in onze visie wordt verwoord is Midlandia ook buiten het korfbal actief. Zowel voor senioren als voor de jeugd worden er het hele jaar door activiteiten georganiseerd zoals een sprookjesnacht, een casinoavond, de M-factor, een disco, etc. Met ieder jaar als hoogtepunt het PinXterkamp. Ieder jaar tijdens het pinksterweekend gaan we met de jeugdteams een paar dagen op kamp. Het kamp zit vol met bos- en renspelen en gezelligheid, het wordt door geen (oud) Midlandiaan meer vergeten. Ook organiseren wij het schoolkorfbaltoernooi.

Accommodatie
Midlandia heeft de beschikking over een eigen clubhuis, gelegen aan de Tolhuislaan 3. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats. Tijdens het veldseizoen kun je op je gemak vanaf het terras wedstrijden bekijken, en bij wat minder weer kan dit natuurlijk vanuit het clubhuis.

Stichting Kunstgrasveld Bunnik
In de herfst en het voorjaar wordt gespeeld op het voor het clubhuis gelegen kunstgrasveld, dat is   aangelegd in opdracht van de Stichting Kunstgrasveld Bunnik (SKB), die ook eigenaar en beheerder van het veld is. Het veld  werd een klein jaar geleden geopend. Korfbalvereniging Midlandia is in het bestuur van de Stichting vertegenwoordigd.

Stichting Sporthal Bunnik

In de winterperiode wordt gebruik gemaakt van sporthal de Tol waarvan de exploitatie is ondergebracht in de Stichting Sporthal Bunnik, waarin handbalvereniging Celeritas en korfbalvereniging Midlandia samen participeren. De bouw van de sporthal De Tol aan ons clubhuis vast, maakt het mogelijk om ook in de winters ons clubhuis te blijven gebruiken. Vanuit het clubhuis loop je rechtstreeks de tribune van de sporthal op, en je bent ook zo weer terug voor bijvoorbeeld even een drankje.

Communicatie vindt plaats op diverse manieren. Allereers is er de website www.midlandia.nl. Dit is een goed onderhouden en daardoor goed bezochte website. Er worden regelmatig nieuwsberichten op geplaatst, bijna elk team heeft haar eigen forum en u kunt er terecht voor het wedstrijdprogramma, de trainingstijden, en de diverse roosters. En recente contactgegevens. Tevens worden er vaak foto’s op de site geplaatst van wedstrijden en nevenactiviteiten. Dit gebeurt volgens strikte richtlijnen, maar mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s op de site dan kunt u dat doorgeven aan de webmaster. Daarnaast is Midlandia ook actief op facebook en twitter.

Midlandia heeft een eigen kledinglijn. Een nieuw tenue kan je via onze ledencoördinator bestellen. Je kan ook via de ledenshop-link op onze homepagina extra kleding (trainingspak,sokken, e.d.) of een Midlandia sporttas bestellen.

Rechten en plichten (zie ook Statuten en Huishoudelijk Reglement)
Wanneer je lid bent van een (sport)vereniging brengt dat rechten èn plichten met zich mee. Deze staan uitgebreid beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (te vinden op de website www.midlandia.nl). Een recht is bijvoorbeeld dat je training krijgt en wedstrijden mag spelen; een plicht is bijvoorbeeld dat je contributie betaalt.
Een andere plicht is dat je als competitie-speler aanwezig bent voor de wedstrijden (inherent aan het beoefenen van een teamsport; geldt in mindere mate niet voor Midlandia 3); mocht dit een enkele keer niet lukken, dan dient er tijdig afgemeld te worden.

Verder zijn alle spelende leden vanaf 16 jaar verplicht mee te helpen achter de bar volgens het barrooster dat daarvoor wordt opgesteld. Dat betekent dat je per jaar zo’n 5 keer wordt ingedeeld om 2 uur bardienst te draaien.
Vanaf 18 jaar draaien alle leden mee in het OPA-rooster (Oud Papier Actie-elke laatste zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald). Hiervoor wordt je per jaar ongeveer 1 keer ingedeeld op een zaterdagmorgen van 9u tot ongeveer 13u.
De reden van deze plichten is voornamelijk een financiële; doordat de leden bardienst draaien worden de kosten van een betaalde kracht achter de bar uitgespaard; OPA levert een substantieel deel van al onze inkomsten. Door deze inspanningen te leveren lukt het ons de contributie laag te houden. Midlandia bestaat voor en door vrijwilligers.

Van de ouders van jeugdleden onder de 18 jaar wordt verwacht dat zij bij toerbeurt voor vervoer naar uitwedstrijden zorgen (de jeugdtrainer maakt hiervoor een rooster). Verder worden ouders ook ingedeeld bij de Oud Papier Actie. Ouders van jeugdleden onder de 16 jaar worden gevraagd om een aantal keer per seizoen (September-juni) bij te springen achter de bar in de kantine tijdens, voor, of na een thuiswedstrijd van hun kind. Deze bardienst duurt per keer ongeveer 2 uur. Kunt u om wat voor reden dan ook niet aan deze verwachting voldoen, dan wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

Scroll naar top