Naar een veilig sportklimaat

op 2018-04-15 om 16:46
Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is door het Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse SportFederatie (NOC/NSF) opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Zie voor meer informatie ook de site https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat.

Bij Midlandia willen we ook graag een veilige en prettige omgeving creëren voor spelers, vrijwilligers, supporters en bezoekers. In de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en dit aan te pakken. Het bestuur van Midlandia heeft besloten om op dit intiitatief van NOC/NSF in te haken.

Wat houdt dat preventief beleid in? Het NOC/NSF geeft aan:
  • hebben van gedrags- en omgangsregels;
  • en een belangrijk hulpmiddel is het verplichtstellen Van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen

Onze gedragscode en omgangsregels zijn via de volgende link te vinden: Gedragscode en Omgangsregels. Waar we als vereniging voor willen staan, is samengevat in ons klavertje 4. Het VOG gaan we verplichtstellen voor vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Bij vrijwilligers die jonger zijn dan 18 jaar beperken we ons tot een gesprek en het laten ondertekenen van de gedragsregels. Het gaat daarbij om vrijwilligers waarbij personen in staat zijn om een band met kinderen op te bouwen. Dus coaches/begeleiders en organisatoren van jeugdactiviteiten.