Contributies

Seizoen 2018/2019 (vastgesteld in Alg Leden Vergadering van 10 november 2018)

De contributies worden per machtiging geïnd. Er kan zowel per kwartaal als jaarlijks worden
betaald. Voor de laatste optie geldt een korting, deze is al verwerkt in onderstaande
tarieven. De peildatum voor de leeftijd is 1 januari.

Gezinnen met meer dan twee kinderen komen voor een gezinskorting in aanmerking. Onder kinderen
wordt in deze kortingsregeling verstaan de met elkaar op hetzelfde adres bij hun ouder(s)/
verzorger(s) inwonende jeugdleden van Midlandia, geboren na 1 januari 1999. Deze kortingsregeling
is niet van toepassing op de twee in leeftijd oudste kinderen. Voor het in leeftijd jongere derde kind
geldt een korting van 20%; voor het vierde en volgende kinderen – in leeftijd jonger dan het derde
kind – geldt een korting van 40%.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het verenigingsjaar te gebeuren. Bij later opzeggen, zal een deel van de contributie van het nieuwe seizoen als nog moeten worden betaald.

Senioren (vanaf 19 jaar)
Jaarlijks: 294,00 euro
Per kwartaal: 76,00 euro (= 304,00 euro)
Junioren (vanaf 16 jaar)
Jaarlijks: 230,00 euro
Per kwartaal: 60,00 euro (= 240,00 euro)
Aspiranten (vanaf 11 jaar)
Jaarlijks: 197,00 euro
Per kwartaal: 51,75 euro (=  207,00 euro)
Pupillen (vanaf 7 jaar)
Jaarlijks: 161,00 euro
Per kwartaal: 42,75 euro (= 171,00 euro)
Pupillen (5 tot 7 jaar)
Jaarlijks: 84,00 euro
Betaling per kwartaal niet mogelijk
Kangoeroes (vanaf 3 jaar)
5-strippenkaart: 17,50 euro
KorbalFit-leden
Jaarlijks: 150,00 euro
Per kwartaal: 40,00 euro (= 160,00 euro)
Midweek-leden
Jaarlijks: 150,00 euro
Per kwartaal: 40,00 euro (= 160,00 euro)
Trainingsleden
Jaarlijks: 150,00 euro
Per kwartaal: 40,00 euro (= 160,00 euro)
Algemene reserves
Jaarlijks 74,00 euro
Betaling per kwartaal niet mogelijk
Niet spelende leden
Jaarlijks 42.00 euro
Betaling per kwartaal niet mogelijk
Donateurs
Jaarlijks: minimaal 32,00 euro
Betaling per kwartaal niet mogelijk

Waarbij de volgende omschrijvingen gelden:
Senioren: Trainen en spelen competitie in een senioren team, krijgen alle faciliteiten van
de vereniging en voldoen aan alle verplichtingen;
Junioren: Trainen en spelen competitie in een junioren team, krijgen alle faciliteiten van
de vereniging en voldoen aan alle verplichtingen;
Aspiranten: Trainen en spelen in een jeugdteam, krijgen alle faciliteiten van de vereniging
en voldoen aan alle verplichtingen; zij hebben de status buitengewoon lid;
Pupillen: Trainen en spelen in een pupillenteam, krijgen alle faciliteiten van de
vereniging en voldoen aan alle verplichtingen; zij hebben de status buitengewoon lid;
Welpen: Trainen en spelen in een welpenteam, krijgen alle faciliteiten van de vereniging en
voldoen aan alle verplichtingen; zij hebben de status buitengewoon lid;
Kangoeroes: Eens in de twee weken komen de jongsten van Midlandia samen. Spelenderwijs
werken we aan een goede motoriek en ontwikkelen we de balvaardigheid. Een kangoeroe speelt geen
competitie.
KorfbalFit-leden: Trainen in een recreantenteam, krijgen alle faciliteiten van de vereniging en
voldoen aan alle verplichtingen; zij spelen op verzoek wedstrijden of toernooien;
Trainingsleden: krijgen alle faciliteiten van de vereniging en voldoen aan alle
verplichtingen, maar spelen geen competitie;
Algemene reserves: spelen op verzoek mee met enkele wedstrijden, trainen maximaal 6x per seizoen en voldoen in overleg mee aan alle verplichtingen
Niet-spelende leden: krijgen alle faciliteiten van de vereniging en voldoen aan alle
verplichtingen, maar spelen geen competitie en trainen niet mee;
Donateurs: Krijgen het clubblad en mogen deelnemen aan de activiteiten.

Scroll naar top